Search
en  fr  de  fi  sv

Information till samordnare

Som samordnare vill du involvera skolans medlemmar att reflektera över skolspråkets roll som ett sätt att garantera att ALLA elever’ lyckas. Självbedömningsverktyget som tillhandahålls här är anpassat till var och en av de intressegrupper som kommer att delta (rektorer, lärare, personal som inte undervisar, elever, föräldrar/vårdnadshavare). Du hittar en guide i samordnarens paket så att du enkelt kan använda vektyget.


Samordnarens paket

Samordnarens paket innehåller en hel uppsättning dokument för att stödja genomförandet av FÄRDPLANEN.

 • Översikt över FÄRDPLANEN
  Hur man får en allmän förståelse för FÄRDPLANEN (presentation av verktygen, väsentliga definitioner, åtgärder som ska vidtas för att inrätta projekt osv.)
  Ladda ner
   
 • Hur man väljer en samordnare för FÄRDPLANEN
  Några faktorer att ta hänsyn till vid val av samordnare (team)
  Ladda ner
    
 • Samordnarens att-göra-lista
  Saker att göra för ett framgångsrikt genomförande av FÄRDPLANEN. 
  Ladda ner
    
 • Hur man engagerar viktiga parter
  Idéer för att introducera FÄRDPLANEN i skolsamhället
  Ladda ner
    
 • Centrala idéer om FÄRDPLANEN och fördelar för skolan
  Modell för PowerPoint-presentation för kampanj.
  Ladda ner
 •   
 • Modellbrev för föräldrar
  Brev som kan anpassas till din kontext för att presentera FÄRDPLANEN för föräldrarna och säkerställa deras samarbete.
  Ladda ner
 •   
 • Områden och ämnen
  Självutvärderingsverktygets struktur och innehåll: Översikt och förklaring av struktur och innehåll (områden och ämnen).
  Ladda ner
 •   
 • Undersökningspåståenden
  Förteckning över undersökningspåståenden för: rektorer, lärare, personal som inte undervisar, elever and föräldrar.
 • Exempel på en anpassad skolrapport
  Exempel på en anpassad rapport som utfärdas på webben när webbundersökningen har slutförts.
  Ladda ner
 •   
 • Reklambroschyr
  En användarvänlig broschyr där du kan presentera FÄRDPLANEN för alla intressegrupper (rektorer, lärare, personal som inte undervisar, elever och föräldrar).
  Ladda ner
 •   
 • Förstå ECML-projektet ”Färdplan för skolor för att stödja skolspråket”
  Teoribaserad beskrivning av FÄRDPLANEN och dess motiv.
  Ladda ner

Videor och mallar

Följande filer kan användas vid presentation och spridning av FÄRDPLAN-projektet på skolnivå.


Login for coordinators

4 enkla steg att arbeta med FÄRDPLANEN

1) SKAPA EN UNDERSÖKNING
Skapa en ny undersökning för din skola.
2) BJUD IN DELTAGARE
Så snart du har skapat en undersökning kan du skicka länken till alla deltagare i din skola.
3) FÅ UNDERSÖKNINGS­RESULTAT
När undersökningen har avslutats kan du se resultaten i samordnarens område. Du kan också hämta en rapport i pdf-format.

4) ARBETA MED UPPMUNTRANDE METODER
I avsnittet "uppmuntrande metoder" hittar du flera dokument som din skola kan arbeta med.
Create a survey now! Please log in/register first