Search
en  fr  de  fi  sv

Färdplan för skolor för att stödja skolspråket

”Färdplan för skolor för att stödja skolspråket” gör det möjligt för din skola att upprätta en skräddarsydd helskolestrategi för att främja elevernas kompetens i skolspråket/skolspråken. De webbaserade verktygen hjälper skolorna att utveckla de språkliga och kritiska tankefärdigheter som ALLA elever behöver i ALLA ämnen för att kunna lära sig och bli framgångsrika i skolan.

  • Vad kan skolorna göra för att hjälpa alla elever att lyckas? 
  • Hur kan skolan identifiera och hantera språkbehov? 
  • Vad är fördelen med en helskolestrategi som underlättar tillgången till skolspråk?
FÄRDPLANEN erbjuder tre delar för att hjälpa skolorna att upprätta en självkonstruerad strategiplan:

Ett självutvärderingsverktyg - som gör det möjligt för olika intressegrupper (rektorer, lärare, personal som inte undervisar, elever och föräldrar) att bedöma var deras skola står i förhållande till ett antal utvärderingspåståenden. Verktyget skapar en automatisk rapport så att resultaten enkelt kan sändas och diskussioner inledas.

En databas över välfungerande metoder som innehåller välfungerande metoder från olika länder och som kan inspirera skolan att arbeta särskilt inom ett av de områden som de beslutar att förbättra.

Samordnares paket som innehåller en uppsättning olika dokument för att stödja skolorna vid genomförandet av Färdplanen (dvs. en steg-för-steg-guide, ett modellbrev till föräldrarna, PowerPoint för presentationen för intressegrupper osv.).
Create a survey now! Please log in/register first

Login for coordinators

Självutvärderingsverktyget erbjuder:


en webbundersökning

med påståenden för fem olika intressegrupper inom utbildning. Påståendena är anpassade till de fem intressegrupperna, vilka är rektorer, lärare, personal som inte undervisar, elever och föräldrar. Påståendena behandlar nio tematiska områden, enligt vilka undersökningsresultaten organiseras.


en skräddarsydd utvärdering av undersökningsresultaten

för att identifiera eventuella luckor mellan olika intressegruppers synpunkter och för att inleda en diskussion om situationen i skolan.

Exempel på en anpassad skolrapport