Search
en  fr  de  fi  sv

Nyckelbegrepp

Syftet med detta avsnitt är att ge allmänna och begripliga förklaringar till de viktigaste termerna och definitionerna som används i FÄRDPLANEN på engelska, franska och tyska. Definitionerna har fastställts i linje med Europarådets publikationer, tidigare ECML-projekt och akademisk forskning. De bör göra det möjligt för alla intressegrupper att bättre förstå räckvidden för FÄRDPLANEN.


Ordlista

 

Please note: These definitions relate to this specific project. The same terms may be defined differently elsewhere.

Items in total: 6
 

academic language

area

dimension

language dimension in subjects

language of schooling

vulnerable learners


To the ECML glossaries overview page