Search
en  fr  de  fi  sv

Avainkäsitteet

Tälle sivulle on koottu kuvaukset ROADMAP-hankkeen keskeisistä käsitteistä ja määritelmistä. Kuvaukset on saatavilla suomeksi, englanniksi, ranskaksi ja saksaksi. Ne on laadittu Euroopan neuvoston ja Euroopan nykykielten keskuksen ohjausasiakirjoissa ja tieteellisissä tutkimusjulkaisuissa käytetyn käsitteistön pohjalta. Yhteinen käsitteistö auttaa keskusteluissa koulun kielitietoisen toimintakulttuurin ja kielikasvatuksen kehittämisestä. 
Huom. Kuvaukset on laadittu ROADMAP-hankkeen näkökulmasta. Käsitteet on voitu määritellä toisin muissa yhteyksissä.

Sanasto

 

Please note: These definitions relate to this specific project. The same terms may be defined differently elsewhere.

Items in total: 6
 

academic language

area

dimension

language dimension in subjects

language of schooling

vulnerable learners


To the ECML glossaries overview page