Search
en  fr  de  fi  sv

Lupaavia käytäntöjä

Lupaavien käytäntöjen tietokanta koostuu ympäri Eurooppaa kerätyistä esimerkeistä. Itsearviointityökalun koostama yhteenvetoraportti sisältää linkkejä valikoimaan lupaavia käytäntöjä, joita voidaan soveltaa koulun toiminnassa. Tietokannan tarkoitus on innostaa kouluyhteisöä kokeilemaan uusia käytäntöjä sekä kehittämään kyselyssä tunnistettujen tarpeiden pohjalta koko kouluyhteisöä osallistavaa kielikasvatusta.

 
90 promising practices found
 

Identifying keywords in every lesson to promote literacy of all

How can you identify keywords in every subject to help your students access the curriculum?

Primary stakeholder(s) targeted: Opettajat Oppilaat

Area: Kielen merkitys oppimisessa

Dimension(s): Kielellisten taitojen kehittäminen 7

View details


Multilingual identity texts

How can we integrate students’ cultural knowledge and language abilities into the school curriculum?

Primary stakeholder(s) targeted: Opettajat

Area: Koulun monikielisyyden hyödyntäminen Monikielisyyden arvostaminen

Dimension(s): Tietoisuus oppilaiden kielistä Monikielisyyden edistäminen

View details


Sherlock Holmes and the art of deduction

How to promote informal logical thinking as a way to higher cognitive discourse functions (argumentation, simulation)

Primary stakeholder(s) targeted: Opettajat

Area: Kielitiedon ja kielitaidon kehittäminen

Dimension(s): Puhumisen ja kirjoittamisen taitojen edistäminen Kuuntelun ja lukemisen taitojen edistäminen

View details


Bonding and foreign language

Can focusing on emotions improve bonds and facilitate language learning?

Primary stakeholder(s) targeted: Oppilaat

Area: Koulun monikielisyyden hyödyntäminen Monikielisyyden arvostaminen

Dimension(s): Oppilaiden kielten arvostaminen Tietoisuus oppilaiden kielistä Monikielisyyden edistäminen

View details


Intensiver Unterricht der Schulsprache in Übergangsklassen

Wie können Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund das erforderliche Niveau an Sprachkompetenz so schnell wie möglich erreichen?

Primary stakeholder(s) targeted: Oppilaat

Area: Kielen merkitys oppimisessa

Dimension(s): Kielellisten taitojen kehittäminen 7

View details


The Day of Foreign Cultures / The Tower of Babel Day

How can my school benefit from having new students and families?

Primary stakeholder(s) targeted: Huoltajat

Area: Vasta maahan tulleiden oppilaiden ja perheiden huomiointi

Dimension(s): Koulun henkilökunnan monikielisyyden hyödyntäminen

View details


Fostering learning environments where modern languages flourish

Which leadership is needed to implement a language school policy?

Primary stakeholder(s) targeted: Opettajat Rehtorit

Area: Ammatillinen kehittyminen Monikielisyyden arvostaminen

Dimension(s): Opettajien tietoisuuden kehittäminen Oppilaiden kielten arvostaminen

View details


Multilingual dictionaries of key words used in school subjects

How can multilingual dictionaries containing key words used in school subjects and translated into world languages help your students?

Primary stakeholder(s) targeted: Oppilaat

Area: Kielen merkitys oppimisessa

Dimension(s): Kielen merkitys aineenopetuksessa

View details


Drama group and plurilingualism

How can participating in a drama group promote plurilingualism?

Primary stakeholder(s) targeted: Oppilaat

Area: Kielitiedon ja kielitaidon kehittäminen Monikielisyyden arvostaminen

Dimension(s): Oppilaiden kielten arvostaminen Tietoisuus oppilaiden kielistä Tietoisuus puhutun ja kirjoitetun kielen eroista Tietoisuus perheiden kielistä

View details


Writing plurilingual stories

How to mediate stories in order to develop students'' self-confidence

Primary stakeholder(s) targeted: Oppilaat

Area: Kielen merkitys oppimisessa Kielitiedon ja kielitaidon kehittäminen Monikielisyyden arvostaminen

Dimension(s): Oppilaiden kielten arvostaminen Puhumisen ja kirjoittamisen taitojen edistäminen Kuuntelun ja lukemisen taitojen edistäminen Monikielisyyden edistäminen Monikielisyyden esillä pitäminen koulussa Monikielisyyden hyödyntäminen oppimisessa

View details


DUPLEX (science slam) project initiated by the Franco-German Lycée in Freiburg (Germany) and integrated into the ECML's EOL project

How can we give meaning to the teaching of a scientific discipline in a foreign language and encourage pupils to present an independently chosen scientific project to an audience?

Primary stakeholder(s) targeted: Opettajat

Area: Kielitiedon ja kielitaidon kehittäminen

Dimension(s): Tietoisuus puhutun ja kirjoitetun kielen eroista Puhumisen ja kirjoittamisen taitojen edistäminen

View details


Language development methods for students with a mother tongue other than language(s) of schooling

How can teachers enable students to write a poem in the language(s) of schooling?

Primary stakeholder(s) targeted: Oppilaat

Area: Kielitiedon ja kielitaidon kehittäminen

Dimension(s): Kielen erityispiirteiden opettaminen Tietoisuus puhutun ja kirjoitetun kielen eroista Puhumisen ja kirjoittamisen taitojen edistäminen

View details


Einfache Methoden, um den akademischen Wortschatz aufzubauen

Wie man den akademischen Wortschatz der Schülerinnen und Schüler entwickelt

Primary stakeholder(s) targeted: Opettajat Oppilaat

Area: Kielitiedon ja kielitaidon kehittäminen

Dimension(s): Puhumisen ja kirjoittamisen taitojen edistäminen Kuuntelun ja lukemisen taitojen edistäminen

View details


Building up language skills and vocabulary in the language(s) of schooling

How can voluntary book readings help develop the language(s) of schooling?

Primary stakeholder(s) targeted: Huoltajat

Area: Kielitiedon ja kielitaidon kehittäminen

Dimension(s): Puhumisen ja kirjoittamisen taitojen edistäminen Kuuntelun ja lukemisen taitojen edistäminen

View details


Management, Beziehungen & Entwicklung unserer Jugend

Einführung eines transformativen Ansatzes in Ihrer Schule

Primary stakeholder(s) targeted: Rehtorit

Area: Ammatillinen kehittyminen Kielitiedon ja kielitaidon kehittäminen

Dimension(s): Ammatillista kehittymistä tukevat rakenteet Opettajien tietoisuuden kehittäminen Opettajien yhteistyö Oppiva yhteisö Tietoisuus puhutun ja kirjoitetun kielen eroista Puhumisen ja kirjoittamisen taitojen edistäminen

View details


Alles fallen lassen und lesen

Wie können Sie unwillige Leser und Leserinnen dabei unterstützen, am Lesen Spaß zu haben?

Primary stakeholder(s) targeted: Oppilaat

Area: Kielitiedon ja kielitaidon kehittäminen

Dimension(s): Puhumisen ja kirjoittamisen taitojen edistäminen

View details


Guess the language

How can you foster intercultural understanding?

Primary stakeholder(s) targeted: Oppilaat Opettajat

Area: Koulun monikielisyyden hyödyntäminen Vasta maahan tulleiden oppilaiden ja perheiden huomiointi Monikielisyyden arvostaminen

Dimension(s): Oppilaiden kielten arvostaminen Tietoisuus oppilaiden kielistä Koulun henkilökunnan monikielisyyden hyödyntäminen Tietoisuus henkilökunnan kielistä Monikielisyyden edistäminen Monikielisyyden esillä pitäminen koulussa Tietoisuus perheiden kielistä

View details


Lesebuddys für gemeinsames Lesen

Wie kann das gemeinsame Lesen Teil einer schulischen Antwort zur Verbesserung der Lesekompetenz sein?

Primary stakeholder(s) targeted: Oppilaat

Area: Kielen merkitys oppimisessa Kielenoppimisen edistäminen koulun ulkopuolella Vasta maahan tulleiden oppilaiden ja perheiden huomiointi Kielitiedon ja kielitaidon kehittäminen Monikielisyyden arvostaminen Kielitietoisuus

Dimension(s): Kielellisten taitojen kehittäminen 7 Oppilaiden kielten arvostaminen Monilukutaidon kehittymisen seuranta Kielellisenä mallina toimiminen Puhumisen ja kirjoittamisen taitojen edistäminen Mahdollisuudet oppia kieltä koulun ulkopuolella Koulun henkilökunnan monikielisyyden hyödyntäminen Laajemman yhteisön monikielisyyden hyödyntäminen Monikielisyyden hyödyntäminen oppimisessa

View details


Sich für die Familiensprache des Kindes interessieren

Wie kann das Interesse an der/den Familiensprache(n) des Kindes zur besten Investition werden?

Primary stakeholder(s) targeted: Rehtorit Opettajat Muu henkilöstö

Area: Koulun monikielisyyden hyödyntäminen

Dimension(s): Tietoisuus oppilaiden kielistä

View details


Language of the month activities

How to enable your multilingual students to demonstrate their language skills at school

Primary stakeholder(s) targeted: Oppilaat Huoltajat

Area: Monikielisyyden arvostaminen

Dimension(s): Oppilaiden kielten arvostaminen

View details


Language assessment

How to assess plurilingual learners

Primary stakeholder(s) targeted: Opettajat

Area: Ammatillinen kehittyminen

Dimension(s): Opettajien tietoisuuden kehittäminen

View details


Getting to know your students’ languages (part 1)

How to get to know your students and their languages (part 1)

Primary stakeholder(s) targeted: Opettajat

Area: Koulun monikielisyyden hyödyntäminen

Dimension(s): Tietoisuus oppilaiden kielistä

View details


Getting to know your students’ languages (part 2)

How to get to know your students and their languages (part 2)

Primary stakeholder(s) targeted: Opettajat

Area: Koulun monikielisyyden hyödyntäminen

Dimension(s): Tietoisuus oppilaiden kielistä

View details


Visualising language repertoires

How to help your students become aware of their language repertoire

Primary stakeholder(s) targeted: Rehtorit Muu henkilöstö

Area: Koulun monikielisyyden hyödyntäminen

Dimension(s): Tietoisuus oppilaiden kielistä

View details


Competences of the (future) teacher of plurilingual learners

How to develop competences needed for teaching plurilingual learners

Primary stakeholder(s) targeted: Opettajat Rehtorit

Area: Monikielisyyden arvostaminen

Dimension(s): Monikielisyyden edistäminen

View details


Parents, your languages are an opportunity!

How to help parents become aware of the advantages of bilingualism

Primary stakeholder(s) targeted: Huoltajat

Area: Kielenoppimisen edistäminen koulun ulkopuolella

Dimension(s): Oppilaiden kielellisten taitojen tukeminen kotona

View details


Taking part in a slam competition

How can incorporating CLIL (Content and language integrated learning) develop students' linguistic and presentation skills?

Primary stakeholder(s) targeted: Opettajat

Area: Ammatillinen kehittyminen Kielitiedon ja kielitaidon kehittäminen

Dimension(s): Opettajien tietoisuuden kehittäminen Opettajien yhteistyö Puhumisen ja kirjoittamisen taitojen edistäminen Kuuntelun ja lukemisen taitojen edistäminen

View details


Create a plurilingual Kamishibai

How can making a Kamishibai together help to embrace plurilingualism and creativity in the classroom?

Primary stakeholder(s) targeted: Oppilaat

Area: Kielitiedon ja kielitaidon kehittäminen Monikielisyyden arvostaminen

Dimension(s): Oppilaiden kielten arvostaminen Puhumisen ja kirjoittamisen taitojen edistäminen Kuuntelun ja lukemisen taitojen edistäminen

View details


Eine Check-Liste für Lehrpersonen von Sachfächern: Nachvollziehbarkeit der sprachlichen Anforderungen (1/7)

Wie Sie sicherstellen können, dass Ihre Zielvorgaben nachvollziehbare sprachliche Anforderungen haben

Primary stakeholder(s) targeted: Rehtorit Opettajat

Area: Metakielellinen tietoisuus

Dimension(s): Oppiaineiden/tiedonalojen kieli ja monilukutaito Kieleen liittyvät käsitteet

View details


Eine Check-Liste für Lehrpersonen von Sachfächern: Sprachgebrauch der Lehrperson im Fach (2/7)

Wie man sich der Sprache bewusst wird, die im Sachfachunterricht verwendet wird

Primary stakeholder(s) targeted: Rehtorit Opettajat

Area: Metakielellinen tietoisuus

Dimension(s): Oppiaineiden/tiedonalojen kieli ja monilukutaito Kieleen liittyvät käsitteet

View details


Eine Check-Liste für Lehrpersonen von Sachfächern: Interaktion in der Klasse und Sprechmöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler (3/7)

Wie man Interaktionen in der Klasse fördert und Gelegenheiten für Schülerinnen und Schüler zum Sprechen begünstigt

Primary stakeholder(s) targeted: Opettajat

Area: Metakielellinen tietoisuus

Dimension(s): Oppiaineiden/tiedonalojen kieli ja monilukutaito Kieleen liittyvät käsitteet

View details


Eine Check-Liste für Lehrpersonen von Sachfächern: Vermittlung akademischer Diskursfähigkeiten, Strategien und Genres (4/7)

Wie man den Schülerinnen und Schülern helfen kann, Verantwortung für ihr eigenes Sprachenlernen zu übernehmen

Primary stakeholder(s) targeted: Opettajat

Area: Metakielellinen tietoisuus

Dimension(s): Oppiaineiden/tiedonalojen kieli ja monilukutaito Kieleen liittyvät käsitteet

View details


Eine Check-Liste für Lehrpersonen von Sachfächern: sprachliche Angemessenheit der Materialien (Texte, verschiedene Medien, Lehr-/Lernmaterialien) (5/7)

Wie Sie sicherstellen, dass Ihre Materialien an die Bedürfnisse Ihrer Schülerinnen und Schüler angepasst sind

Primary stakeholder(s) targeted: Opettajat

Area: Metakielellinen tietoisuus

Dimension(s): Oppiaineiden/tiedonalojen kieli ja monilukutaito Kieleen liittyvät käsitteet

View details


Eine Check-Liste für Lehrpersonen von Sachfächern: sprachliche Aspekte der Bewertung der Fachsprache und der fachlichen Leistungen (6/7)

Wie die sprachlichen Aspekte bei der Bewertung von Fachinhalten berücksichtigt werden können

Primary stakeholder(s) targeted: Opettajat

Area: Metakielellinen tietoisuus

Dimension(s): Oppiaineiden/tiedonalojen kieli ja monilukutaito Kieleen liittyvät käsitteet

View details


Eine Check-Liste für Lehrpersonen von Sachfächern: Einbeziehung mehrsprachiger Aspekte in sogenannten nicht-sprachlichen Fächern (7/7)

Wie man mehrsprachige Aspekte beim Unterrichten eines Faches berücksichtigt

Primary stakeholder(s) targeted: Opettajat

Area: Kielen merkitys oppimisessa

Dimension(s): Kielen merkitys aineenopetuksessa Kielellisten taitojen kehittäminen 7 Monikielisyys oppitunneilla Monikielisyyden hyödyntäminen oppimisessa Aiemman tiedon ja kokemuksen hyödyntäminen

View details


Language learning in daily interactions with parents

How to use short films in 13 languages to promote language in daily life for parents/guardians

Primary stakeholder(s) targeted: Huoltajat

Area: Kielenoppimisen edistäminen koulun ulkopuolella

Dimension(s): Oppilaiden kielellisten taitojen tukeminen kotona

View details


Materials for (heritage) language teaching (available in 6 languages)

How to use theory, methods and practical suggestions to support heritage language teaching

Primary stakeholder(s) targeted: Oppilaat Opettajat

Area: Kielitiedon ja kielitaidon kehittäminen Monikielisyyden arvostaminen

Dimension(s): Puhumisen ja kirjoittamisen taitojen edistäminen

View details


Becoming aware of the language used in my subject

How to help teachers identify subject-specific language practices to help vulnerable learners to learn

Primary stakeholder(s) targeted: Opettajat

Area: Kielen merkitys oppimisessa Ammatillinen kehittyminen

Dimension(s): Opettajien tietoisuuden kehittäminen Kielen merkitys aineenopetuksessa

View details


Creating plurilingual learning activities

How can teachers structure learning activities that require two or more languages, even if they are not in a bilingual school?

Primary stakeholder(s) targeted: Opettajat

Area: Kielen merkitys oppimisessa Monikielisyyden arvostaminen

Dimension(s): Oppilaiden kielten arvostaminen

View details


Schrittweise Abbildung der Kenntnisse und Fähigkeiten der Neuankömmlinge

Wie können die Vorkenntnisse und Erfahrungen der Neuankömmlinge, ihre Lese-, Schreib- und Rechenfähigkeiten sowie ihre Kenntnisse der Schulfächer berücksichtigt werden?

Primary stakeholder(s) targeted: Rehtorit Opettajat Muu henkilöstö

Area: Vasta maahan tulleiden oppilaiden ja perheiden huomiointi Kielitiedon ja kielitaidon kehittäminen Monikielisyyden arvostaminen

Dimension(s): Oppilaiden kielten arvostaminen Monilukutaidon kehittymisen seuranta Puhumisen ja kirjoittamisen taitojen edistäminen Kuuntelun ja lukemisen taitojen edistäminen Koulun henkilökunnan monikielisyyden hyödyntäminen Monikielisyyden edistäminen Monikielisyyden esillä pitäminen koulussa Keskeiset tiedotteet usealla kielellä

View details


Sprachliche Unterstützung – LS (KIETU)

Wie kann zusätzliche sprachliche Unterstützung ein Schlüsselelement für Lernen und Teilhabe sein?

Primary stakeholder(s) targeted: Oppilaat Huoltajat

Area: Kielen merkitys oppimisessa Vasta maahan tulleiden oppilaiden ja perheiden huomiointi Kielitiedon ja kielitaidon kehittäminen

Dimension(s): Kielen merkitys aineenopetuksessa Kielellisten taitojen kehittäminen 7 Puhumisen ja kirjoittamisen taitojen edistäminen Kuuntelun ja lukemisen taitojen edistäminen Koulun henkilökunnan monikielisyyden hyödyntäminen Monikielisyys oppitunneilla

View details


Mehrsprachiger Unterricht in der Muttersprache

Wie können Schülerinnen und Schüler, die verschiedene Sprachen sprechen, gleichzeitig und nicht in ihren eigenen Sprachgruppen unterrichtet werden?

Primary stakeholder(s) targeted: Opettajat Oppilaat Huoltajat

Area: Koulun monikielisyyden hyödyntäminen Kielen merkitys oppimisessa Monikielisyyden arvostaminen

Dimension(s): Kielen merkitys aineenopetuksessa Kielellisten taitojen kehittäminen 7 Oppilaiden kielten arvostaminen Monilukutaidon kehittymisen seuranta Tietoisuus oppilaiden kielistä Tietoisuus henkilökunnan kielistä Tietoisuus perheiden kielistä

View details


Differentiated Instruction

How to make lessons accessible for all students

Primary stakeholder(s) targeted:

Area: Kielen merkitys oppimisessa Ammatillinen kehittyminen

Dimension(s): Suunnittelu ja arviointi Opettajien tietoisuuden kehittäminen Opettajien yhteistyö Oppiva yhteisö Monikielisyyden hyödyntäminen oppimisessa Aiemman tiedon ja kokemuksen hyödyntäminen

View details


Scaffolding in language and subject teaching

How to develop professional learning communities

Primary stakeholder(s) targeted: Opettajat

Area: Kielen merkitys oppimisessa Ammatillinen kehittyminen Metakielellinen tietoisuus Kielitietoisuus

Dimension(s): Opettajien tietoisuuden kehittäminen Opettajien yhteistyö Kielen merkitys aineenopetuksessa Kielellisten taitojen kehittäminen 7 Oppiva yhteisö Oppiaineiden/tiedonalojen kieli ja monilukutaito Kieleen liittyvät käsitteet Riittävän haastavia tehtäviä

View details


Teaching language to facilitate the learning of maths

How to accelerate the learning of the language skills necessary for mathematical activities so that newcomer students can benefit more quickly from the lessons offered in regular classes?

Primary stakeholder(s) targeted: Opettajat

Area: Kielen merkitys oppimisessa

Dimension(s): Kielen merkitys aineenopetuksessa Kielellisten taitojen kehittäminen 7 Aiemman tiedon ja kokemuksen hyödyntäminen

View details


The nature of the second language pathway

What can (head)teachers do to improve the learning process of bi/multilingual students?

Primary stakeholder(s) targeted: Opettajat Rehtorit

Area: Kielen merkitys oppimisessa

Dimension(s): Monikielisyys oppitunneilla

View details


Can Do – the foundational belief that every learner brings valuable contributions to everything they do

How can you consider students in terms of what they are able to do and contribute, NOT what they are lacking?

Primary stakeholder(s) targeted: Opettajat Rehtorit

Area: Kielen merkitys oppimisessa

Dimension(s): Aiemman tiedon ja kokemuksen hyödyntäminen

View details


Writing in science

How to identify and share science, technology, engineering and math (STEM) activities you already use in your classroom that will lead to great writing

Primary stakeholder(s) targeted: Opettajat

Area: Kielen merkitys oppimisessa Ammatillinen kehittyminen

Dimension(s): Suunnittelu ja arviointi Opettajien tietoisuuden kehittäminen Kielen merkitys aineenopetuksessa

View details


Werkzeug für kooperatives Lernen – Silent Card Shuffle

Wie kann ich bei meiner Planung auf dem Potenzial eines mehrsprachigen Klassenzimmers aufbauen?

Primary stakeholder(s) targeted: Opettajat Oppilaat

Area: Kielen merkitys oppimisessa Metakielellinen tietoisuus

Dimension(s): Kielellisten taitojen kehittäminen 7 Kieleen liittyvät käsitteet

View details


Making more meaning with patterned texts

How do patterned texts help bilingual learners read and produce sophisticated, fluent text?

Primary stakeholder(s) targeted: Oppilaat Opettajat

Area: Kielen merkitys oppimisessa Kielitiedon ja kielitaidon kehittäminen

Dimension(s): Kielellisten taitojen kehittäminen 7 Puhumisen ja kirjoittamisen taitojen edistäminen Aiemman tiedon ja kokemuksen hyödyntäminen

View details


Making more meaning with co-constructed texts

How do co-constructed texts help bilingual learners improve their literacy skills?

Primary stakeholder(s) targeted: Oppilaat Opettajat

Area: Kielen merkitys oppimisessa Kielitiedon ja kielitaidon kehittäminen

Dimension(s): Kielellisten taitojen kehittäminen 7 Puhumisen ja kirjoittamisen taitojen edistäminen Kuuntelun ja lukemisen taitojen edistäminen

View details


Learning through two languages: cross-linguistic transfer

How do bilingual learners transfer the knowledge they have gained through one language to another language in order to better express themselves? What are the implications for school leaders?

Primary stakeholder(s) targeted: Opettajat Rehtorit

Area: Kielen merkitys oppimisessa Ammatillinen kehittyminen Metakielellinen tietoisuus Kielitiedon ja kielitaidon kehittäminen

Dimension(s): Opettajien tietoisuuden kehittäminen Oppiva yhteisö Kielen erityispiirteiden opettaminen Oppiaineiden/tiedonalojen kieli ja monilukutaito Monikielisyyden hyödyntäminen oppimisessa

View details


The green pack – junior

How can we support science teachers in their professional development?

Primary stakeholder(s) targeted: Opettajat

Area: Kielen merkitys oppimisessa Ammatillinen kehittyminen Monikielisyyden arvostaminen

Dimension(s): Ammatillista kehittymistä tukevat rakenteet Kielen merkitys aineenopetuksessa Kielellisten taitojen kehittäminen 7 Monikielisyyden edistäminen

View details


Wir sind alle gleich! Feier des Roma-Tages und der Roma-Sprache

Wie können Schulen und die weitere soziale Gemeinschaft von Minderheiten lernen und wie können das kulturelle Erbe und die Sprache bei der Integration und Verständigung genutzt werden?

Primary stakeholder(s) targeted: Opettajat Oppilaat Huoltajat Muu henkilöstö

Area: Kielenoppimisen edistäminen koulun ulkopuolella Monikielisyyden arvostaminen

Dimension(s): Oppilaiden kielten arvostaminen Mahdollisuudet oppia kieltä koulun ulkopuolella Monikielisyyden edistäminen Monikielisyyden esillä pitäminen koulussa

View details


Mediation of school language skills in the first language

To what extent does the newly arrived student read or write in his or her first language? To what extent is the newly arrived student familiar with tasks typically used in Swiss-German schools?

Primary stakeholder(s) targeted: Opettajat

Area: Kielen merkitys oppimisessa Kielitiedon ja kielitaidon kehittäminen

Dimension(s): Kielellisten taitojen kehittäminen 7 Oppilaiden kielten arvostaminen Monilukutaidon kehittymisen seuranta

View details


Practical procedures for subject teachers to identify students’ language needs in their subject(s)

Does knowledge building in a school always involve working with languages?

Primary stakeholder(s) targeted: Opettajat

Area: Kielen merkitys oppimisessa Ammatillinen kehittyminen Kielitietoisuus

Dimension(s): Opettajien tietoisuuden kehittäminen Kielen merkitys aineenopetuksessa Kielellisten taitojen kehittäminen 7 Riittävän haastavia tehtäviä

View details


Schools on the way to a holistic language policy

How can the collaborative language teaching methodology contribute to literacy development in first and second languages?

Primary stakeholder(s) targeted: Oppilaat Opettajat

Area: Kielen merkitys oppimisessa Metakielellinen tietoisuus Monikielisyyden arvostaminen

Dimension(s): Kielellisten taitojen kehittäminen 7 Oppilaiden kielten arvostaminen Oppiaineiden/tiedonalojen kieli ja monilukutaito Monikielisyyden edistäminen Monikielisyyden esillä pitäminen koulussa Aiemman tiedon ja kokemuksen hyödyntäminen

View details


L1 supporting the language of schooling

How can L1 support language development in the language(s) of schooling?

Primary stakeholder(s) targeted: Oppilaat Opettajat

Area: Kielen merkitys oppimisessa Kielenoppimisen edistäminen koulun ulkopuolella Metakielellinen tietoisuus Kielitiedon ja kielitaidon kehittäminen Monikielisyyden arvostaminen Kielitietoisuus

Dimension(s): Oppilaiden kielten arvostaminen Kieleen liittyvät käsitteet Puhumisen ja kirjoittamisen taitojen edistäminen Mahdollisuudet oppia kieltä koulun ulkopuolella Monikielisyyden edistäminen Monikielisyys oppitunneilla Monikielisyyden esillä pitäminen koulussa Riittävän haastavia tehtäviä Aiemman tiedon ja kokemuksen hyödyntäminen

View details


Together towards inclusion: a toolkit for diversity

How to create and sustain a welcoming and inclusive environment for students and parents from all backgrounds and thus ensure equal access to the curriculum

Primary stakeholder(s) targeted: Oppilaat Huoltajat Opettajat Rehtorit

Area: Ammatillinen kehittyminen Vasta maahan tulleiden oppilaiden ja perheiden huomiointi

Dimension(s): Suunnittelu ja arviointi Opettajien tietoisuuden kehittäminen Koulun henkilökunnan monikielisyyden hyödyntäminen

View details


Global Players – Freischwimmer im Meer der Sprachen

How can making use of all the languages learnt and spoken by the participants in a drama play promote language awareness and language learning strategies?

Primary stakeholder(s) targeted: Oppilaat Opettajat

Area: Koulun monikielisyyden hyödyntäminen Monikielisyyden arvostaminen

Dimension(s): Oppilaiden kielten arvostaminen Tietoisuus oppilaiden kielistä Monikielisyyden edistäminen Monikielisyyden esillä pitäminen koulussa

View details


PlurCur – LAWA: Languages Awareness – Mehrsprachige Fähigkeiten wahrnemen

How can you develop the ability to understand texts in other languages?

Primary stakeholder(s) targeted: Oppilaat

Area: Kielen merkitys oppimisessa

Dimension(s): Monikielisyyden hyödyntäminen oppimisessa Aiemman tiedon ja kokemuksen hyödyntäminen

View details


Language Awareness – Taking advantage of plurilingual skills

How to use plurilingual skills to facilitate the learning of the languge of schooling

Primary stakeholder(s) targeted: Oppilaat

Area: Kielitietoisuus

Dimension(s): Kieli oppimisen ytimessä

View details


Activities to support multilingualism at school

How can hands-on activities motivate students to use their languages?

Primary stakeholder(s) targeted: Oppilaat

Area: Monikielisyyden arvostaminen

Dimension(s): Oppilaiden kielten arvostaminen

View details


Identify discourse genres in your subject(s)

How to help teachers identify subject-specific language practices to facilitate learning for vulnerable learners

Primary stakeholder(s) targeted: Opettajat

Area: Ammatillinen kehittyminen

Dimension(s): Kielen merkitys aineenopetuksessa

View details


Language skills for successful subject learning

How to use CEFR linked descriptors for mathematics and history/civics

Primary stakeholder(s) targeted: Oppilaat Opettajat

Area: Ammatillinen kehittyminen

Dimension(s): Suunnittelu ja arviointi

View details


Story boxes: 1001 stories to tell

How to develop young learners' language skills

Primary stakeholder(s) targeted: Oppilaat Opettajat

Area: Kielitiedon ja kielitaidon kehittäminen

Dimension(s):

View details


One, two, trois, quatre, fünf, sechs

How to help young learners develop their multilingual repertoire while learning to count

Primary stakeholder(s) targeted: Oppilaat

Area: Monikielisyyden arvostaminen Kielitietoisuus

Dimension(s): Kieli oppimisen ytimessä Oppilaiden kielten arvostaminen Monikielisyyden edistäminen

View details


Have fun with multilingual books

How to find a multilingual book to introduce languages at pre-primary school?

Primary stakeholder(s) targeted: Oppilaat

Area: Kielitietoisuus

Dimension(s):

View details


Co-Pilot

How can volunteers support migrant families with their knowledge about the school-system, both officially and non officially?

Primary stakeholder(s) targeted: Huoltajat

Area: Vasta maahan tulleiden oppilaiden ja perheiden huomiointi

Dimension(s): Laajemman yhteisön monikielisyyden hyödyntäminen

View details


Parents, use your home language

How can linguistic mediators work with migrant families in their own languages to develop young children’s language skills?

Primary stakeholder(s) targeted: Huoltajat

Area: Kielenoppimisen edistäminen koulun ulkopuolella

Dimension(s): Mahdollisuudet oppia kieltä koulun ulkopuolella Oppilaiden kielellisten taitojen tukeminen kotona Monikielisyyden edistäminen

View details


Multilingual database of rhymes, tongue twisters and lullabies

Where can you find rhymes, tongue twisters and lullabies to foster the linguistic skills of younger children?

Primary stakeholder(s) targeted: Huoltajat Opettajat

Area: Kielenoppimisen edistäminen koulun ulkopuolella

Dimension(s): Mahdollisuudet oppia kieltä koulun ulkopuolella Oppilaiden kielellisten taitojen tukeminen kotona Monikielisyyden hyödyntäminen oppimisessa

View details


Regelungen bezüglich einer professionellen Übersetzung für die Kommunikation mit den Eltern

Zur Information über die Rechte von Eltern und Erziehungsberechtigten, die die Schulsprache nicht gut sprechen, hören, lesen oder schreiben können, weil es nicht ihre Hauptsprache ist

Primary stakeholder(s) targeted: Huoltajat

Area: Vasta maahan tulleiden oppilaiden ja perheiden huomiointi

Dimension(s): Tulkkaus-/käännöspalveluiden hyödyntäminen Keskeiset tiedotteet usealla kielellä

View details


Key documents in different languages

Consult these key documents which have been translated by different institutions.

Primary stakeholder(s) targeted: Huoltajat

Area: Vasta maahan tulleiden oppilaiden ja perheiden huomiointi

Dimension(s): Tulkkaus-/käännöspalveluiden hyödyntäminen Keskeiset tiedotteet usealla kielellä

View details


Guidelines for translations in schools

When to engage a professional translation service for parents

Primary stakeholder(s) targeted: Huoltajat Opettajat

Area: Vasta maahan tulleiden oppilaiden ja perheiden huomiointi

Dimension(s): Tulkkaus-/käännöspalveluiden hyödyntäminen Keskeiset tiedotteet usealla kielellä

View details


Value intercultural encounters

How to think about and learn from intercultural encounters

Primary stakeholder(s) targeted: Opettajat Muu henkilöstö

Area: Kielenoppimisen edistäminen koulun ulkopuolella

Dimension(s): Oppilaiden kielellisten taitojen tukeminen kotona

View details


Set up a staff development meeting

How to set up a staff development meeting building upon the languages at hand

Primary stakeholder(s) targeted: Opettajat Rehtorit Muu henkilöstö

Area: Koulun monikielisyyden hyödyntäminen

Dimension(s): Tietoisuus henkilökunnan kielistä

View details


Communicating with migrants – Guide for staff in job centres and public services

How to support work-related language development for young adult migrants in vocational education/training and (young) adult migrants seeking employment or already being employed

Primary stakeholder(s) targeted: Rehtorit Muu henkilöstö

Area: Ammatillinen kehittyminen

Dimension(s): Oppiva yhteisö

View details


Learn how to make communication easier

Based on the example of the city of Graz, see how an institution has simplified the language of their communication tools so as to make them more easily understandable.

Primary stakeholder(s) targeted: Opettajat Rehtorit Muu henkilöstö

Area: Vasta maahan tulleiden oppilaiden ja perheiden huomiointi

Dimension(s): Tulkkaus-/käännöspalveluiden hyödyntäminen

View details


Werden Sie eine sprachbewusste Vorschullehrkraft

Wie Sie Ihre sprachbezogenen und interkulturellen Lehrkompetenzen entwickeln können, die in der Vorschulstufe erforderlich sind

Primary stakeholder(s) targeted: Rehtorit Opettajat

Area: Ammatillinen kehittyminen

Dimension(s): Ammatillista kehittymistä tukevat rakenteet

View details


A guide to teacher competences for languages in education

How to find frameworks and descriptions of language teacher competences for various contexts, with a taxonomy of teacher competences for the role of language in education

Primary stakeholder(s) targeted: Opettajat

Area: Ammatillinen kehittyminen

Dimension(s): Suunnittelu ja arviointi

View details


Comparons nos langues

How to build upon your students' language resources so as to help them develop the language(s) of schooling

Primary stakeholder(s) targeted: Opettajat Rehtorit

Area: Kielitietoisuus

Dimension(s): Kieli oppimisen ytimessä

View details


A Colombian mum shares her thoughts

Why take part in a whole-school approach valuing languages and cultures? Testimony of a Colombian mum.

Primary stakeholder(s) targeted: Huoltajat Rehtorit

Area: Koulun monikielisyyden hyödyntäminen

Dimension(s): Tietoisuus perheiden kielistä

View details


Headteachers, involve the parents!

How to involve all parents at school: testimony of a headteacher from Catalunya

Primary stakeholder(s) targeted: Huoltajat Rehtorit

Area: Koulun monikielisyyden hyödyntäminen

Dimension(s): Tietoisuus perheiden kielistä

View details


Addictively tasty!

How to make your students compare languages by talking about chocolate

Primary stakeholder(s) targeted: Oppilaat Opettajat

Area: Metakielellinen tietoisuus

Dimension(s): Kieleen liittyvät käsitteet

View details


Language competences for the workplace

How to develop competences helpful to professionals and others when supporting work-related majority language (L2) learning by migrants and ethnic minorities

Primary stakeholder(s) targeted: Opettajat Rehtorit

Area: Ammatillinen kehittyminen Metakielellinen tietoisuus Kielitiedon ja kielitaidon kehittäminen

Dimension(s): Suunnittelu ja arviointi

View details


Take part in an international participative online project

How to develop your students' digital literacy and communication competences

Primary stakeholder(s) targeted: Oppilaat Opettajat

Area: Kielen merkitys oppimisessa Kielitiedon ja kielitaidon kehittäminen

Dimension(s): Puhumisen ja kirjoittamisen taitojen edistäminen Monikielisyyden hyödyntäminen oppimisessa

View details


Subject-specific language descriptors

How to help your students become aware of their language proficiency

Primary stakeholder(s) targeted: Oppilaat Opettajat

Area: Ammatillinen kehittyminen Monikielisyyden arvostaminen

Dimension(s): Kieli oppimisen ytimessä Suunnittelu ja arviointi

View details


Collaborate and identify differences in subject-specific discourse demands

How to work with colleagues in order to become aware of the language dimension of your own subject

Primary stakeholder(s) targeted: Opettajat

Area: Ammatillinen kehittyminen Monikielisyyden arvostaminen

Dimension(s): Kieli oppimisen ytimessä Ammatillista kehittymistä tukevat rakenteet Suunnittelu ja arviointi

View details


Designing tasks to integrate content and language objectives

How to plan for more explicit language instruction

Primary stakeholder(s) targeted: Opettajat

Area: Ammatillinen kehittyminen Monikielisyyden arvostaminen

Dimension(s): Kieli oppimisen ytimessä Suunnittelu ja arviointi

View details


Five steps to differentiate language objectives

How to differentiate your language expectations for students with lower proficiency levels

Primary stakeholder(s) targeted: Opettajat

Area: Ammatillinen kehittyminen Monikielisyyden arvostaminen

Dimension(s): Kieli oppimisen ytimessä Suunnittelu ja arviointi

View details


1 

Filter promising practices